Uchwala Nr X/151/11 z dn. 29.09.2011 r. w sprawie ustanowienia uzytku ekologicznego pod nazwa "Ksieza Góra".