Uchwala Nr XI/162/11 z dn. 27.10.2011 r. w sprawie okreslenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzialów i akcji w spólkach prawa handlowego z udzialem Miasta Piekary Slaskie.