Uchwala Nr X/149/11 z dn. 29.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr VII/84/11 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwaly Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie okreslenia zasad sprzedazy nieruchomosci stanowiacych lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedaza udzialu we wspólwlasnosci gruntu lub wraz z oddaniem we wspóluzytkowanie wieczyste gruntu stanowiacego wlasnosc Gminy Piekary Slaskie oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedazy lokali mieszkalnych.