W sprawie:
zmiany uchwały nr LX/622/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu

Data uchwały:
2011-09-29

Numer uchwały:
X/153/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-09-29