W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym zatwierdzonego uchwałą nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r., miejscowego planu

Data uchwały:
2011-09-29

Numer uchwały:
X/152/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-09-29