Uchwala Nr IX/137/11 z dn. 25.08.2011 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr LX/624/10 z dnia 28 pazdziernika 2010 w sprawie podatku od nieruchomosci.