Nazwa Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
Opis Rejestry i archiwa
Miejsce ul.Bytomska 84, parter - pokój nr 5
Informacje Telefon: 32-39-39- 407

Podstawa prawna : art.  27 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3. (t.j. Dz.U. z 2018r.  poz. 603 z póżn. zm.)

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Dostep: Jawny