Uchwala Nr VII/92/11 z dn. 26.05.2011 r. w sprawie okreslenia szczególowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokosci stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiagniete wyniki sportowe.