Uchwala Nr VII/102/11 z dn. 26.05.2011 r. w sprawie zmiany Statutu Piekar Slaskich Miasta na prawach powiatu.