Uchwala Nr VII/87/11 z dn. 26.05.2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych na terenie Gminy Piekary Slaskie.