Uchwala Nr IV/41/11 z dn. 27.01.2011 r. w sprawie budzetu miasta na 2011 rok.