Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2013-07-17 09:23:08 Beata Sieja Utworzenie
2013-07-17 09:25:00 Beata Sieja Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2013-07-17 09:25:57 Beata Sieja Dodano załącznik o nazwie "Paweł Krwaczyk oświadczenie majątkowe za rok 2012"
2013-07-17 09:25:58 Beata Sieja Dodano załącznik o nazwie "Karina Gola-Poloczek oświadczenie majątkowe za rok 2012"
2013-07-17 09:25:59 Beata Sieja Aktualizacja
2013-10-29 12:58:16 Beata Sieja Dodano załącznik o nazwie "Paweł Krawczyk - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2012"
2013-10-29 12:58:17 Beata Sieja Aktualizacja
2013-10-29 15:03:02 Beata Sieja Dodano załącznik o nazwie "Karina Gola-Poloczek oświdczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK"
2013-10-29 15:03:03 Beata Sieja Aktualizacja
2013-10-29 15:03:19 Beata Sieja Dodano załącznik o nazwie "Paweł Krawczyk oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK"
2013-10-29 15:03:20 Beata Sieja Aktualizacja
2013-10-29 15:03:30 Beata Sieja Dodano załącznik o nazwie "Adam Lukaszczyk oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanoowisko członka Zarządu ZGK"
2013-10-29 15:03:31 Beata Sieja Aktualizacja
2013-10-29 15:03:41 Beata Sieja Dodano załącznik o nazwie "Paweł Krawczyk - oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko członka Zarządu ZGK"
2013-10-29 15:03:41 Beata Sieja Aktualizacja
2014-08-25 16:26:08 Beata Sieja Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Paweł Krwaczyk oświadczenie majątkowe za rok 2012" na "Paweł Krwaczyk oświadczenie majątkowe za rok 2012"
2014-08-25 16:26:08 Beata Sieja Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Karina Gola-Poloczek oświadczenie majątkowe za rok 2012" na "Karina Gola-Poloczek oświadczenie majątkowe za rok 2012"
2014-08-25 16:26:08 Beata Sieja Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Paweł Krawczyk - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2012" na "Paweł Krawczyk - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2012"
2014-08-25 16:26:08 Beata Sieja Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Karina Gola-Poloczek oświdczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK" na "Karina Gola-Poloczek oświdczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK"
2014-08-25 16:26:08 Beata Sieja Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Paweł Krawczyk oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK" na "Paweł Krawczyk oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK"
2014-08-25 16:26:08 Beata Sieja Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Paweł Krawczyk - oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko członka Zarządu ZGK" na "Paweł Krawczyk - oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko członka Zarządu ZGK"
2014-08-25 16:26:08 Beata Sieja Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Adam Lukaszczyk oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanoowisko członka Zarządu ZGK" na "Adam Lukaszczyk oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanoowisko członka Zarządu ZGK"
2014-08-25 16:26:08 Beata Sieja Dodano załącznik o nazwie "Paweł Krawczyk - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2013"
2014-08-25 16:26:08 Beata Sieja Dodano załącznik o nazwie "Adam Lukaszczyk - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2014"
2014-08-25 16:26:10 Beata Sieja Aktualizacja
2015-11-02 13:25:55 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2016-01-14 10:52:26 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2016-01-14 11:03:52 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2016-01-14 11:05:37 Arkadiusz Kołodziej Dodano załącznik o nazwie "Pan Tomasz Sokoła - oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa ZGK wraz z korektą" w pozycji nr 3
2016-01-14 11:05:39 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2016-01-14 11:06:02 Arkadiusz Kołodziej Przesunięto załącznik o nazwie "Pan Tomasz Sokoła - oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa ZGK wraz z korektą" na pozycję nr 1
2016-01-14 11:06:03 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2016-01-14 11:15:35 Arkadiusz Kołodziej Dodano załącznik o nazwie "Pan Paweł Krawczyk - oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa ZGK" w pozycji nr 2
2016-01-14 11:15:36 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2016-01-14 12:11:36 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Pan Tomasz Sokoła - oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa ZGK wraz z korektą" na "Oświadczenie majątkowe p. Tomasza Sokoła złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa ZGK wraz z korektą"
2016-01-14 12:11:36 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Pan Paweł Krawczyk - oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa ZGK" na "Oświadczenie majątkowe p. Pawła Krawczyka złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa ZGK"
2016-01-14 12:11:36 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Paweł Krwaczyk oświadczenie majątkowe za rok 2012" na "Oświadczenie majątkowe za rok 2012 p. Pawła Krawczyka"
2016-01-14 12:11:36 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Karina Gola-Poloczek oświadczenie majątkowe za rok 2012" na "Oświadczenie majątkowe za rok 2012 p. Kariny Goli-Poloczek"
2016-01-14 12:11:36 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Paweł Krawczyk - korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2012" na "Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2012 p. Pawła Krawczyka"
2016-01-14 12:11:36 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Karina Gola-Poloczek oświdczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK" na "Oświdczenie majątkowe p. Kariny Goli-Poloczek złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK"
2016-01-14 12:11:36 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Paweł Krawczyk oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK" na "Oświadczenie majątkowe p. Pawła Krawczyka złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK"
2016-01-14 12:11:36 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Paweł Krawczyk - oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko członka Zarządu ZGK" na "Oświadczenie majątkowe p. Pawła Krawczyka złożone w związku z powołaniem na stanowisko członka Zarządu ZGK"
2016-01-14 12:11:36 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Adam Lukaszczyk oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanoowisko członka Zarządu ZGK" na "Oświadczenie majątkowe p. Adama Lukaszczyka złożone w związku z powołaniem na stanoowisko członka Zarządu ZGK"
2016-01-14 12:11:37 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2016-01-14 12:13:05 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie majątkowe p. Tomasza Sokoła złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa ZGK wraz z korektą" na "Oświadczenie majątkowe p. Tomasza Sokoły złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa ZGK wraz z korektą"
2016-01-14 12:13:05 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Paweł Krawczyk - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2013" na "Oświadczenie majątkowe p. Pawła Krawczyka - wg stanu na 31.12.2013"
2016-01-14 12:13:05 Arkadiusz Kołodziej Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Adam Lukaszczyk - oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2014" na "Oświadczenie majątkowe p. Adama Lukaszczyka - wg stanu na 31.12.2014"
2016-01-14 12:13:06 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2017-03-07 10:09:17 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2017-03-07 10:56:48 Arkadiusz Kołodziej Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie majątkowe p. Tomasza Sokoły złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa ZGK wraz z korektą"
2017-03-07 10:56:48 Arkadiusz Kołodziej Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie majątkowe p. Pawła Krawczyka złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa ZGK"
2017-03-07 10:56:48 Arkadiusz Kołodziej Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie majątkowe za rok 2012 p. Pawła Krawczyka"
2017-03-07 10:56:48 Arkadiusz Kołodziej Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie majątkowe za rok 2012 p. Kariny Goli-Poloczek"
2017-03-07 10:56:48 Arkadiusz Kołodziej Usunięto załącznik o nazwie "Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2012 p. Pawła Krawczyka"
2017-03-07 10:56:48 Arkadiusz Kołodziej Usunięto załącznik o nazwie "Oświdczenie majątkowe p. Kariny Goli-Poloczek złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK"
2017-03-07 10:56:48 Arkadiusz Kołodziej Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie majątkowe p. Pawła Krawczyka złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska członka Zarządu ZGK"
2017-03-07 10:56:48 Arkadiusz Kołodziej Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie majątkowe p. Pawła Krawczyka złożone w związku z powołaniem na stanowisko członka Zarządu ZGK"
2017-03-07 10:56:48 Arkadiusz Kołodziej Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie majątkowe p. Adama Lukaszczyka złożone w związku z powołaniem na stanoowisko członka Zarządu ZGK"
2017-03-07 10:56:48 Arkadiusz Kołodziej Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie majątkowe p. Pawła Krawczyka - wg stanu na 31.12.2013"
2017-03-07 10:56:48 Arkadiusz Kołodziej Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie majątkowe p. Adama Lukaszczyka - wg stanu na 31.12.2014"
2017-03-07 10:56:50 Arkadiusz Kołodziej Dodano załącznik o nazwie "Tomasz Sokoła - Oświadczenie za rok 2015" w pozycji nr 1
2017-03-07 10:56:51 Arkadiusz Kołodziej Dodano załącznik o nazwie "Tomasz Sokoła - oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa ZGK wraz z korektą" w pozycji nr 2
2017-03-07 10:56:52 Arkadiusz Kołodziej Dodano załącznik o nazwie "Paweł Krawczyk - Oświadczenie za rok 2014" w pozycji nr 3
2017-03-07 10:56:53 Arkadiusz Kołodziej Dodano załącznik o nazwie "Paweł Krawczyk - oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa ZGK" w pozycji nr 4
2017-03-07 10:56:54 Arkadiusz Kołodziej Dodano załącznik o nazwie "Adam Lukaszczyk - Ośwaidczenie za rok 2015" w pozycji nr 5
2017-03-07 10:56:55 Arkadiusz Kołodziej Dodano załącznik o nazwie "Adam Lukaszczyk - Oświadczenie za rok 2014" w pozycji nr 6
2017-03-07 10:56:56 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2017-03-20 15:26:46 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2017-10-10 14:39:58 Arkadiusz Kołodziej Dodano załącznik o nazwie "Zasady kształtowania wynagrodzeń Rad Nadzorczych" w pozycji nr 7
2017-10-10 14:39:58 Arkadiusz Kołodziej Dodano załącznik o nazwie "Zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu" w pozycji nr 8
2017-10-10 14:39:59 Arkadiusz Kołodziej Aktualizacja
2018-08-07 10:19:53 Irena Błoszyk Aktualizacja
2018-11-28 13:08:09 Henryk Wildner Aktualizacja
2019-02-04 09:31:08 Henryk Wildner Aktualizacja
2019-10-17 10:52:15 Henryk Wildner Aktualizacja
2019-10-22 14:28:17 Henryk Wildner Aktualizacja
2019-11-05 09:40:19 Henryk Wildner Aktualizacja
2019-11-15 09:06:54 Henryk Wildner Aktualizacja
2020-05-07 14:25:24 Henryk Wildner Aktualizacja
2020-08-21 12:19:48 Henryk Wildner Dodano załącznik o nazwie "Zasady kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej - I.2019 r." w pozycji nr 9
2020-08-21 12:19:48 Henryk Wildner Dodano załącznik o nazwie "Zasady kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej - IV.2020 r." w pozycji nr 10
2020-08-21 12:19:48 Henryk Wildner Dodano załącznik o nazwie "Zasady kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej - VII.2019 r." w pozycji nr 11
2020-08-21 12:19:48 Henryk Wildner Dodano załącznik o nazwie "Zasady kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej - X.2019 r." w pozycji nr 12
2020-08-21 12:19:48 Henryk Wildner Dodano załącznik o nazwie "Zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu - zmiana XI.2019 r." w pozycji nr 13
2020-08-21 12:19:50 Henryk Wildner Aktualizacja
2021-01-05 09:41:31 Henryk Wildner Aktualizacja
2021-03-01 08:56:28 Henryk Wildner Aktualizacja
2021-03-10 09:54:01 Henryk Wildner Dodano załącznik o nazwie "zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu - zmiana II.2021 r." w pozycji nr 14
2021-03-10 09:54:03 Henryk Wildner Aktualizacja
2021-06-11 13:37:46 Henryk Wildner Aktualizacja
2021-06-21 13:26:31 Henryk Wildner Aktualizacja
2021-06-21 13:40:06 Henryk Wildner Aktualizacja
2021-06-21 13:42:07 Henryk Wildner Aktualizacja
2021-09-01 10:40:35 Henryk Wildner Dodano załącznik o nazwie "Zasady kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej - VII.2021 r." w pozycji nr 15
2021-09-01 10:40:37 Henryk Wildner Aktualizacja
2021-11-17 08:53:11 Henryk Wildner Aktualizacja
2021-12-08 09:00:48 Henryk Wildner Aktualizacja
2022-01-18 12:27:06 Henryk Wildner Aktualizacja
2022-02-04 09:13:26 Henryk Wildner Aktualizacja
2022-02-28 11:02:57 Henryk Wildner Dodano załącznik o nazwie "Zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu - zmiana II.2022" w pozycji nr 16
2022-02-28 11:02:57 Henryk Wildner Dodano załącznik o nazwie "zasady kształtowania wynagrodzeń Rada Nadzorcza - zmiana I.2022" w pozycji nr 17
2022-02-28 11:02:57 Henryk Wildner Dodano załącznik o nazwie "Zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu - zmiana I.2022" w pozycji nr 18
2022-02-28 11:02:58 Henryk Wildner Aktualizacja
2022-02-28 11:29:19 Henryk Wildner Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zasady kształtowania wynagrodzeń Rada Nadzorcza - zmiana I.2022" na "zasady kształtowania wynagrodzeń Rada Nadzorcza I.2022"
2022-02-28 11:29:21 Henryk Wildner Aktualizacja
2022-02-28 11:29:47 Henryk Wildner Aktualizacja
2022-05-11 09:53:38 Henryk Wildner Aktualizacja
2022-05-24 15:27:54 Henryk Wildner Aktualizacja
2022-05-25 09:16:29 Henryk Wildner Aktualizacja
2022-05-31 07:56:33 Henryk Wildner Aktualizacja
2022-06-03 12:43:23 Henryk Wildner Dodano załącznik o nazwie "Zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu - zmiana V.2022" w pozycji nr 19
2022-06-03 12:43:24 Henryk Wildner Aktualizacja
2022-06-06 08:40:26 Magdalena Jeziorowska Usunięto załącznik o nazwie "Paweł Krawczyk - Oświadczenie za rok 2014"
2022-06-06 08:40:26 Magdalena Jeziorowska Usunięto załącznik o nazwie "Paweł Krawczyk - oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa ZGK"
2022-06-06 08:40:26 Magdalena Jeziorowska Usunięto załącznik o nazwie "Adam Lukaszczyk - Oświadczenie za rok 2014"
2022-06-06 08:40:28 Magdalena Jeziorowska Aktualizacja
2022-08-11 13:10:48 Henryk Wildner Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij