Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek
Urząd Miasta Piekary Śląskie zobowiązuje się zapewnia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

Data publikacji strony internetowej: 2006-03-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2006-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają dodatkowej audiodeskrypcji dla osób niedowidzących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre odnośniki (linki) nie posiadają opisu celu do którego prowadzą,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • oświadczenia majątkowe nie posiadają alternatywy tekstowej ponieważ są skanami pisma odręcznego, co nie pozwala na zupełnie pewne dokonanie transkrypcji cyfrowej.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej tj.dniem 23.09.2020r.,
 • materiały przekazane przez podmioty zewnętrzne w postaci niedostępnej cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Szewczyk, iszewczyk@piekary.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 39 39 350. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. —żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostepność architektoniczna

I. Budynek Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomska 84.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, główne od ul. Bytomskiej, drugie od strony parkingu mieszczącego się za budynkiem.
 • Punkt Informowania Mieszkańców znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich  dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia biurowe na parterze. W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Na parkingu za budynkiem wyznaczono pięć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


II. Budynek Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, główne od ul. Bytomskiej, drugie od strony parkingu mieszczącego się za budynkiem.
 • Punkt Informowania Mieszkańców znajduje się na końcu korytarza od wejścia głównego.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich  dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biurowe w budynku. W budynku jest winda.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Na parkingu za budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Urzędzie Miasta nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Kontakt z Urzędem Miasta Piekary Śląskie możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: um@piekary.pl lub sos@piekary.pl,
 2. elektroniczną skrzynkę podawczą (https://epuap.gov.pl oraz https://eurzad.piekary.pl/)
 3. przesyłanie faksów na numer (32) 287 22 69,
 4. korespondencję pisemną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

W budynku zlokalizowanym przy ulicy Bytomskiej 84 zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem videofonu z dostępnymi tłumaczami języka migowego. Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną.
Osoba uprawniona, by skorzystać z tego świadczenia jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, e-mailem, telefonicznie, oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).
Urząd po dokonaniu zgłoszenia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym.
W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.
W Urzędzie Miasta Piekary Śląskie osoby uprawnione, mogą zgłosić się w PUNKCIE INFORMACYJNYM I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW ul. Bytomska 84 tel. (32) 77 61 430.
Karty usług pomocne w załatwieniu poszczególnych spraw w Urzędzie są dostępne w Platformie e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Piekary Śląskie (http://eurzad.piekary.pl/).
Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.
Strona internetowa jest hostowana i utrzymywana przez zewnętrzny podmiot, wszelkie wykryte błędy są na bieżąco zgłaszane do pomocy technicznej i skutecznie eliminowane.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Piekary Śląskie nie posiada i nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij