Data posiedzenia:
2023-09-28

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu LXVI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2023 r.
4.Prezentacja projektów wybranych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.
5.Sprawozdanie z działalności spółek z udziałem Miasta Piekary Śląskie za rok 2022 (druk nr 993).
6.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
7.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45.
Godz. 10:00

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.