W roku 2017 udzielono poręczenia na kwotę 114.000,-zł dla Spółdzielni Socjalnej "Zakątek Pomocy" z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 62.