W 2017 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 250.011,98 zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.183.870,80 zł.