Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123) zakres ujawnionych danych zgodny jest z trescia art. 8 ust. 1. tejze ustawy.

Przebieg postepowania:

1. Pismo Przewodniczacego Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 18 pazdziernika 2017 r. skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Slaskie w sprawie zajecia stanowiska w przedmiocie petycji.

2. Odpowiedz Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 9 listopada 2017 r.

3. Rozpatrzenie petycji z dnia 12 pazdziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia zapisu zobowi±zuj±cego wlascicieli psów wyprowadzajacych swoje zwierzeta w okolicy placów zabaw dla dzieci do bezwzglednego uzywania smyczy, a w przypadku psów rasy uznanej za grozna do stosowania kaganca przez Komisje Spolecznej - Zdrowia, Ochrony Srodowiska i Bezpieczenstwa Publicznego Rady Miasta Piekary Slaskie w dniu 22 listopada 2017r.

4. Uchwala Komisji Nr 13/17 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanców Piekar Slaskich z dnia 12 pazdziernika 2017 r. dotyczacej wprowadzenia zapisu zobowiazujacego wlascicieli psów wyprowadzajacych swoje zwierzeta w okolicy placów zabaw dla dzieci do bezwzglednego uzywania smyczy, a w przypadku psów rasy uznanej za grozna do stosowania kaganca.

5. Projekt uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanców Piekar Slaskich z dnia 12 pazdziernika 2017 roku dotyczacej wprowadzenia obowiazku bezwzglednego uzywania smyczy dla psów wyprowadzanych w okolicach placów zabaw, a w przypadku psów rasy uznanej za agresywna do stosowania kaganca.

6. Uchwala Nr XLV/534/17 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanców Piekar Slaskich z dnia 12 pazdziernika 2017 roku dotyczacej wprowadzenia obowiazku bezwzglednego uzywania smyczy dla psów wyprowadzanych w okolicach placów zabaw, a w przypadku psów rasy uznanej za agresywna do stosowania kaganca

link do uchwały