Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123) zakres ujawnionych danych zgodny jest z trescia art. 8 ust. 1. tejze ustawy.

Przebieg postepowania:

1. Pismo Przewodniczacego Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 27 lutego 2017 r. skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Slaskie w sprawie zajecia stanowiska w przedmiocie petycji.

2. Odpowiedz Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 13 marca 2017 r.

3. Projekt uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji Kola Nowoczesnej w Piekarach Slaskich z dnia 21 lutego 2017 roku dotyczacej podjecia zdecydowanych dzialan antysmogowych w Piekarach Slaskich.

4. Projekt uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji Kola Nowoczesnej w Piekarach Slaskich z dnia 21 lutego 2017 roku dotyczacej podjecia zdecydowanych dzialan antysmogowych w Piekarach Slaskich uwzgledniajacy autopoprawke.

5. Uchwala Nr XXXV/437/17 z dn. 27.04.2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Kola Nowoczesnej w Piekarach Slaskich z dnia 21 lutego 2017 roku dotyczacej podjecia zdecydowanych dzialan antysmogowych w Piekarach Slaskich.

link do uchwały