W roku 2016 Miasto Piekary Śląskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji.