W 2016 roku miasto wykorzystało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 718.993,63 zł.