W 2016 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 567.404,68 zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.651.577,15 zł.