W roku 2015 Miasto Piekary Śląskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji.