W 2015 roku miasto wykorzystało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.578.713,58 zł.