W 2015 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 575.682,19 zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.861.985,47 zł.