Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123) zakres ujawnionych danych zgodny jest z trescia art. 8 ust. 1. tejze ustawy.

Przebieg postepowania:

1. Pismo Przewodniczacego Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 marca 2016 r. skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Slaskie o zajecie stanowiska w przedmiocie petycji.

2. Odpowiedz Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 10 maja 2016 r.

3. Odpowiedz Przewodniczacego Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przedluzenia terminu rozpatrzenia petycji.

4. Pismo Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 27 czerwca 2016 r. przekazujace stanowiska podmiotów dotyczace przedmiotu petycji.

5. Dyskusja w przedmiocie petycji na posiedzeniu Komisji Spolecznej - Zdrowia, Ochrony Srodowiska i Bezpieczenstwa Publicznego Rady Miasta Piekary Slaskie oraz Komisji Przedsiebiorczosci i Innowacyjnosci Rynku Pracy Rady Miasta Piekary Slaskie w dniu 24 sierpnia 2016 r.

6. Stanowisko Proboszcza Parafii Imienia Najswietszej Maryi Panny w Piekarach Slaskich z dnia 29 sierpnia 2016 r.

7. Uchwala Nr XXV/329/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 5 wrzesnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanca Piekar Slaskich z dnia 21 marca 2016 roku, dotyczacej zastapienia pomnika wdziecznosci Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Kalwaryjskiej w Piekarach Slaskich pomnikiem nagrobnym.

link do uchwały