Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123) zakres ujawnionych danych zgodny jest z trescia art. 8 ust. 1. tejze ustawy.

Przebieg postepowania:

1. Rozpatrzenie petycji z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnien z podatku od nieruchomosci przez Komisje Budzetowo - Gospodarcza Rady Miasta Piekary Slaskie w dniu 7 grudnia 2015r.

2. Stanowisko Komisji Budzetowo - Gospodarczej Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zwolnien z podatku od nieruchomosci.

3. Projekt uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji zlozonej przez przedsiebiorców Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Piekarach Slaskich, dotyczacej zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach pomocy de minimis nieruchomosci polozonych w Piekarach Slaskich w Strefie Aktywnosci Gospodarczej.

4. Uchwala Nr XVIII/226/16 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji zlozonej przez przedsiebiorców Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Piekarach Slaskich, dotyczacej zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach pomocy de minimis nieruchomosci polozonych w Piekarach Slaskich w Strefie Aktywnosci Gospodarczej.

link do uchwały