Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123) zakres ujawnionych danych zgodny jest z trescia art. 8 ust. 1. tejze ustawy.

Przebieg postepowania:

1. Pismo Przewodniczacego Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 8 pazdziernika 2015r. skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Slaskie w sprawie zajecia stanowiska w przedmiocie petycji.

2. Odpowiedz Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 4 listopada 2015r. 

3. Projekt uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczacej zanieczyszczenia srodowiska z powodu niskiej emisji z dnia 1 pazdziernika 2015r. zlozonej przez mieszkanke Piekar Slaskich.

4. Uchwala Nr XVII/205/15 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczacej zanieczyszczenia srodowiska z powodu niskiej emisji z dnia 1 pazdziernika 2015r. zlozonej przez mieszkanke Piekar Slaskich.

link do uchwały