W roku 2014 Miasto Piekary Śląskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji.