W 2014 roku miasto wykorzystało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.890.128,73 zł.