W 2014 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 273.120,15 zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.714.689,09 zł.