W roku 2013 Miasto Piekary Śląskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji.