W 2013 roku miasto wykorzystało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  3.875.502,62 zł.