W 2013 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 340.266,20,-zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.375.167,48 zł.