W roku 2012 Miasto Piekary Śląskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji.