W 2012 roku miasto wykorzystało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  4.552.468,46 zł.