W 2012 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 287.480,65,-zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.532.028,87 zł.