Z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Urząd Miasta Piekary Śląskie realizuje obsługę osób głuchoniemych poprzez pomoc urzędnika Kancelarii Ogólnej (pokój nr 10), posługującego się językiem migowym, a także poprzez dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (pn.godz.,7.30 -17.00; wt.-czt. w godz. od 7.30 do 15.30; pt. w godz.7.30-14.00) Videofon z dostępnymi tłumaczami języka migowego.

Osoba uprawniona (głuchoniema) ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się przy pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw z organami administracji publicznej, strażą miejską, podmiotami leczniczymi.

Zgodnie z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Miasta Piekary Śląskie, jako organ administracji publicznej, jest zobowiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się osobom głuchoniemym, w tym: z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Świadczenie to może być również realizowane przez pracownika organu administracji publicznej lub przy pomocy środków wspierających komunikowanie się.

Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną.

Osoba uprawniona, by skorzystać z tego świadczenia jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, e`mailem, telefonicznie, oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej(ESP).

Urząd po dokonaniu zgłoszenia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym.

W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną , wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

W Urzędzie Miasta Piekary Śląskie osoby uprawnione, mogą zgłosić się w PUNKCIE INFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW ul. Bytomska 84 tel. (32) 77 61 430.