W roku 2011 Miasto Piekary Śląskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji.