W 2011 roku miasto wykorzystało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  1.707.801,84 zł.