W 2011 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 259.440,-zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.262.782,47 zł.