W 2006 roku miasto nie udzieliło poręczeń ani gwarancji.