W 2006 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 265.458,32 zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.122.188,89 zł.