W 2007 roku miasto nie udzieliło poręczeń ani gwarancji.