W 2007 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 225.581,10 zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 994.443,77 zł.