W 2008 roku miasto nie udzieliło poręczeń ani gwarancji.