W 2008 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 271 008,25 zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 774 011,67 zł.