W 2009 roku miasto nie udzieliło poręczeń ani gwarancji.