W 2009 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 251.147,45 zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 840.223,37 zł.