W 2010 roku miasto udzieliło poręczenia kredytu na lata 2010 - 2024 Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na realizację inwestycji pod nazwą "Zaopatrzenie w wodę i kanalizację Piekar Śląskich" na kwotę 57.000.000,- zł.