W 2010 roku miasto wykorzystało środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.966.082,54 zł.